We zijn begonnen! Doet u mee?

U hebt het natuurlijk al gezien, de oude houtstek op het dorpsplein is gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe dorpsontmoetingscentrum. Er waren geen juridische belemmeringen meer, dus aannemer VriesBouw kon starten met de bouwwerkzaamheden.

De bijna tweehonderd jaar oude gebinten zijn zorgvuldig uit de oude schuur gehaald en krijgen straks weer een functie in het nieuwe gebouw. Ook de oude dakpannen worden hergebruikt. Inmiddels zitten de palen in de grond en binnenkort worden de fundering en de vloer gestort.

Klusgroep

Net als in andere dorpen moeten ook wij in Slochteren een deel van de werkzaamheden voor de bouw in eigen beheer uitvoeren. Dit zijn klussen als het binnenschilderwerk, eenvoudig timmerwerk, inrichting en schoonmaak. Hiervoor hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld, maar er zijn nog veel meer enthousiaste dorpsbewoners nodig.
U hoeft geen vakman of vakvrouw te zijn, een beetje handigheid is al voldoende. Natuurlijk maken we het gezellig: met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat we MFC Houtstek in 2020 feestelijk kunnen openen!

Interieurgroep

Dorpsvrijwilliger Kaylee Hartman, binnenhuisarchitect, heeft al een mooie voorzet gegeven voor de inrichting van het dorpscentrum. Het bestuur is hier erg enthousiast over. Nu zoeken we creatieve dorpsbewoners die het leuk vinden om in de interieurgroep zitting te nemen en de plannen verder uit te werken. Is dit echt iets voor u? Meldt u dan aan bij het bestuur!

Activiteiten
Het bestuur is ondertussen drukdoende om te onderzoeken wie er nog meer gebruik willen gaan maken van ons multifunctionele centrum en hoe we aan meer inkomsten kunnen komen. Zoals bekend zijn er al afspraken gemaakt met de dorpsvereniging, Jong Goud, de bibliotheek en Staatsbosbeheer.
Om van MFC Houtstek een bruisend centrum te maken met toegankelijke activiteiten voor het hele dorp, zijn initiatieven als schildercursussen, sportactiviteiten, taallessen, pubquizzen, thema-avonden, vergaderingen, theater en muziek van harte welkom!

Beheer

Het bestuur voert oriënterende gesprekken met maatschappelijke organisaties als De Zijlen, Leff en Werkpro voor het beheer, bijvoorbeeld de schoonmaak en het schenken van koffie en thee.  Dorpsbewoners en/of ondernemers die ideeën hebben over het beheer van het pand of hieraan zelf vorm willen geven, worden van harte uitgenodigd om met ons te komen praten!

Wilt u meedoen met of wilt u meer informatie over een van bovengenoemde activiteiten of groepen? Mail dan naar [email protected]of schrijf naar MFC Houtstek, Postbus 12, 9621 AC Slochteren.

U kunt ook bellen met voorzitter Gert Knook (0598) 421975 of bestuurslid Franca Sikkink (0598) 423648.

23 december 2019
bestuur Stichting MFC Houtstek