Skip to main content

Op donderdag 13 januari 2020 organiseerde het bestuur een inloopavond voor potentiële vrijwilligers en gebruikers van MFC Houtstek. De belangstelling heeft onze verwachtingen overtroffen!

Het bestuur was verrast over het flinke aantal ondernemende mensen dat een activiteit in onze dorpsaccommodatie wil starten; zoals cursussen, workshops, computerhulp, etc. Er blijkt nogal wat ondernemerslust in ons dorp aanwezig, wat uiteraard een geweldige impuls kan geven aan de leefbaarheid in ons dorp! Als bestuur zijn we hier uiteraard heel blij mee en gaan we nu kijken hoe we deze initiatieven kunnen inpassen. Naast deze potentiële gebruikers, heeft zich op deze inloopavond ook een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld. Vooral vrouwen zijn goed vertegenwoordigd, dus er kunnen zeker nog wel wat mannen bij!

De avond maakte duidelijk dat MFC Houtstek steeds meer gaat leven in het dorp. Dat is fijn, want als we in Slochteren écht een dorpsontmoetingsplek willen, dan moeten we met zoveel mogelijk enthousiastelingen de schouders eronder zetten!

Het bestuur is ondertussen druk in de weer om het dagelijkse beheer van het centrum georganiseerd te krijgen. Hierover zijn we onder meer in gesprek met de gemeente Midden-Groningen  en met Werkpro en De Zijlen. Medio april hopen we hierover meer duidelijkheid te hebben, waarna we concrete afspraken kunnen gaan maken met vrijwilligers en gebruikers.


De bouw ligt even stil

Veel Slochteraren zullen gemerkt hebben dat de bouw op het dorpsplein sinds februari stil ligt. Deze stop in de bedrijvigheid kan helaas ook nog even duren. Om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van aardbevingsbestendigheid, moesten de bouwtekeningen worden aangepast. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de beoogde opbouw. Om deze reden is het werk in de timmerfabriek stilgelegd tot helder is wat precies de gevolgen zijn. Naar verwachting zal het werk eind maart/ begin april hervat kunnen worden.