Skip to main content

Maar liefst 45 mensen genoten op donderdagavond 16 maart van een heerlijke stamppotmaaltijd in de Houtstek, terwijl ze ondertussen bijgepraat werden over het programma Hart voor Midden-Groningen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn opende avond, waarna enkele projectmedewerkers enthousiast vertelden over lopende en toekomstige projecten in de regio.

Bewoners(verenigingen) die een initiatief willen starten in hun dorp of wijk, konden hierover al meer lezen in de Regiokrant van 15 maart.

Wilt u zelf een plan indienen dat de leefbaarheid in Slochteren ten goede kan komen, waarvan u denkt dat het past binnen de doelen van Hart voor Midden-Groningen, neem dan contact op met gebiedsregisseur Sander Bentum.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn het iedereen welkom