Een artikel over tegenstanders van het ontwerp voor een dorpshuis in Slochteren bevat ongegronde insinuaties. De overgrote meerderheid van het dorp is voor.

Met stijgende verbazing – en ik denk vele Slochtenaren met mij – las ik op 8 januari het DVHN-artikel ‘Tegenstanders Lutje Forum stappen naar Raad van State’. Dat een aantal dorpsgenoten het bouwontwerp van het in aanbouw zijnde multifunctionele dorpscentrum (MFC Houtstek) in Slochteren niet mooi vindt, dat weten we zo langzamerhand wel. Dat deze mensen – nadat zij in de afgelopen jaren door alle bevoegde instanties in het ongelijk zijn gesteld – nu nog naar de Raad van State stappen, is hun goed recht. Maar zo’n laatst-mogelijke juridische stap gepaard laten gaan met ongegronde insinuaties, getuigt van slecht verliezerschap. Dat lijkt op een kat in het nauw die rare – en helaas ook nare – sprongen maakt.

Dit is allemaal nog tot daaraan toe. Wat ik écht niet begrijp, is dat journalist Louis van Kelckhoven een aantal ongegronde uitspraken van deze groep klakkeloos overneemt, zonder ook maar één kritische tegenvraag te stellen. Waarom mag dorpsgenoot Boiten namens deze groep beweren dat de bouw van het dorpscentrum illegaal is, terwijl in werkelijkheid de vergunningen binnen zijn en de financiering rond is? En waarom mag hij zomaar zeggen dat ‘deze zaak onfris’ is en dat ‘de rechter aantoonbaar onjuiste uitspraken heeft gedaan’, zonder dat de journalist daarover nadere uitleg vraagt? Zelfs op de insinuatie dat er in ons dorp onvoldoende draagvlak is voor het dorpscentrum, volgt niet de voor de hand liggende journalistieke vraag waarop dat gebaseerd is. Terwijl Van Kelckhoven donders goed weet – hij heeft dat in een eerder krantenartikel ook zelf opgeschreven – dat de overgrote meerderheid van de Slochtenaren enkele jaren geleden (via een huis-aan-huis verspreide enquête) vóór het huidige bouwontwerp heeft gekozen. Net zoals algemeen bekend is dat de Slochterse dorpsvereniging, de jongerenvereniging, de bibliotheek en Staatsbosbeheer vierkant achter MFC Houtstek staan. De journalist was er nota bene zelf bij toen in september jl. zo’n 75 dorpelingen zich enthousiast verzamelden voor een groepsfoto op het dorpsplein, om te vieren dat de bouw eindelijk van start kon gaan. Hoezo, geen draagvlak?

Over smaak valt niet te twisten. Dat een klein deel van de dorpelingen het nieuwe gebouw niet mooi vindt, is hartstikke jammer. Maar de keuze voor dit ontwerp is op democratische wijze tot stand gekomen. Of het gebouw in de omgeving past, is een beslissing die je als leek gelukkig mag overlaten aan mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Persoonlijk vind ik het dan ook een geruststellende gedachte dat de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed heeft bepaald dat dit gebouw uitstekend in ons beschermd dorpsgezicht past.

Ik roep mijn mede-Slochtenaren op hun blijdschap te tonen over de komst van een centraal ontmoetingscentrum in ons eigen dorp! Laten we de bestuursleden die nu al jaren voor de samenhorigheid in het dorp aan het knokken zijn, openlijk onze steun betuigen. Zeker na zo’n ongenuanceerd krantenartikel kunnen zij ons enthousiasme en onze betrokkenheid (en vrijwillige inzet) uitstekend gebruiken!

Maria Ruygrok, dorpsbewoner Slochteren