Skip to main content

Doel

Stichting MFC Houtstek heeft als doel het in stand houden, beheren en verder ontwikkelen van een multifunctionele ruimte met een activerende, culturele, economische en dorpshuisfunctie voor inwoners en bezoekers van het dorp Slochteren. Dit doen we door het stimuleren van ontmoeting, door ruimte te bieden aan bijeenkomsten en activiteiten, door samenwerking met andere (dorps)organisaties en over dit alles zo breed mogelijk te communiceren.

In de Houtstek worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zie hiervoor onze agenda en nieuws. De Houtstek beschikt over diverse ruimtes voor het houden van uiteenlopende bijeenkomsten die bedoeld zijn voor bewoners en organisaties in en rond Slochteren. Hierbij kunt u denken aan:

  • Verenigingsactiviteiten
  • Bestuursvergaderingen
  • Ledenbijeenkomsten
  • Dorpsbijeenkomsten
  • Festiviteiten
  • Voorlichting- en informatiebijeenkomsten
  • Cursussen
  • Educatieve activiteiten
  • Kleine familiefeesten

Ontmoeten

Kom eens langs. De Houtstek is een gastvrij dorpshuis in het historisch centrum van Slochteren. Binnen vindt u een gezellige caféruimte, buiten een prachtig overdekt terras. Kortom:  De Houtstek is een prima ontmoetingsplek.

Er is bovendien een leestafel waar dagelijks nieuwe kranten liggen en er wordt uitstekende koffie en thee geserveerd. Iets lekkers daarbij kan altijd!

Bibliotheek

In de Houtstek is ook de bibliotheek van Slochteren gehuisvest.

Bibliotheek Slochteren

Vide

Op de vide (eerste verdieping) van de Houtstek vindt u comfortabele stoelen om even rustig in alle privacy te zitten. Er is bovendien een werkplek met gratis wifi.

Vrijwilligers

Bij het dorpshuis zijn veel vrijwilligers betrokken. Ze helpen o.a. in de bediening, maken schoon, organiseren activiteiten, regelen de communicatie en doen allerlei klusjes. Met andere woorden: onze vrijwilligers houden de Houtstek draaiende! Voelt u ervoor vrijwilliger bij de Houtstek te worden of wilt u hierover wat meer informatie? Laat het weten via info@houtstekslochteren.nl.

Bestuur

Het bestuur zorgt voor het in stand houden, (laten) beheren en verder ontwikkelen van MFC Houtstek als multifunctionele ruimte met een sociaal-culturele, economische en dorpshuisfunctie voor het dorp Slochteren en voor bezoekers van het dorp Slochteren.

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Hier stellen zij zich aan u voor.

2022 was het eerste volledige jaar dat we open waren. Zie voor meer informatie het Jaarverslag.

WerkPro

Dankzij subsidie van de gemeente Midden-Groningen leveren medewerkers van WerkPro (tijdelijk) een belangrijke bijdrage aan het beheer van de Houtstek.
WerkPro is een organisatie die op meerdere plaatsen in de regio zinvolle projecten biedt, waarin mensen ervaring kunnen opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

www.werkpro.nl

Dorpsvereniging Slochteren

Dorpsvereniging Slochteren (opgericht in 1981) heeft als doelstellingen: het bevorderen van de leefbaarheid in Slochteren door het organiseren van activiteiten; advies geven aan de gemeente; vergroten van de betrokkenheid van de bewoners.
Dorpsvereniging Slochteren organiseert een groot deel van haar activiteiten in en om de Houtstek. Beide organisaties zijn blij met deze samenwerking.

www.dorpsverenigingslochteren.nl