Waar de inwoners van Steendam, Siddeburen, Schildwolde, Froombosch en Kolham de handen ineen sloegen om te komen tot een nieuw dorpshuis, ging in Slochteren de weg naar een eigen ’huis van het dorp’ tot dusverre over vele hobbels. Daar moet verandering in komen, aldus het nieuwe bestuur van Stichting Houtstek. ”We nodigen alle Slochtenaren uit om mee te doen. Alleen samen kunnen we er een succes van maken.”

”Er is hard gewerkt aan de realisatie van het dorpsontmoetingscentrum Houtstek aan het dorpsplein in Slochteren,” aldus Gert Knook, de nieuwe voorzitter van de stichting die ’de realisatie, beheer en verdere ontwikkeling van de Houtstek als multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor het dorp Slochteren en haar bezoekers’ tot doel heeft gesteld. ”Het vorige bestuur vond dat het project in een fase was beland dat een nieuw bestuur met een schone lei de kar verder moest trekken.

Aan projectleider Marjon Edzes, directeur van de Fraeylemaborg, is te danken dat de bouwvergunning is aangevraagd. Zij heeft met haar contacten veel fondsen kunnen werven en hiermee het onmogelijke mogelijk gemaakt. Maar de Houtstek wordt een huis voor het dorp en geen dependance van de Fraeylemaborg; die wordt straks een goede klant van de Houtstek, net als de damvereniging.”

Het ontwerp voor het multifunctionele centrum viel niet bij alle inwoners in goede aarde. Knook: ”Het dorp is hierdoor in twee kampen gespleten. Dat is niet goed voor Slochteren en niet goed voor de ontwikkeling van de ontmoetingsplek, die we willen creëren voor alle Slochtenaren. De nieuwe bestuursleden zijn echter niet betrokken geweest bij de vorige fase en derhalve niet belast met het verleden.

We hebben een goed gesprek gevoerd met de tegenstanders van het ontwerp, met wederzijds respect voor elkaars standpunten: We waren het eens dat we het oneens zijn. Er bestaan wettelijke mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningsaanvraag; die uitkomsten wachten wij in alle rust af.”

Het Houtstek-bestuur bestaat nu uit vijf personen, die allen woonachtig zijn in het dorp. ”Heel bewust. We willen zoveel mogelijk lokale mensen inschakelen,” zegt Knook. ”Dan is de binding het grootst. Daarom is het nieuwe bestuur van Dorpsvereniging Slochteren ook meteen weer betrokken bij de planvorming.

” Hij is ervan overtuigd dat Slochteren behoefte heeft aan een kloppend dorpshart. ”De haven is prachtig geworden, De Driesprong levert ook weer de nodige reuring en als Staatsbosbeheer nu ook nog snel begint met de renovatie van de historische boerderij, kunnen we er een schitterend dorpsplein van maken. Een ontmoetingsplek voor inwoners, maar ook voor toeristen.”

Voor de bouw is de benodigde 1 miljoen euro nagenoeg binnen. Knook: ”Het resterende bedrag kunnen we renteloos lenen bij de provincie, maar wij vinden eigenlijk dat de gemeente Midden-Groningen hiervoor over de brug zou moeten komen. Zij stellen voorlopig geen cent beschikbaar. Door de gemeentelijke herindeling verdwijnt met het gemeentehuis echter ook de grootste werkgever uit Slochteren.

Dat is een enorme aderlating voor het dorp. Ik begrijp niet dat er in de gemeenteraad niemand is die zijn stem verheft en zich sterk maakt voor een compensatie. Een bruisend dorpshart is goed voor Slochteren en levert wellicht nieuwe banen op.”

Knook realiseert zich dat er voor de exploitatie wel economische dragers nodig zijn. ”Er wordt niet uitgegaan van de traditionele dorpshuisfunctie, maar van een vernieuwend concept, waarin veel functioneler gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimten. Dat doen we graag met betrokken verenigingen, organisaties en bedrijven, maar we kunnen dit als bestuur niet alleen.

Het is nu tijd om in Slochteren te laten zien dat we met elkaar de mouwen kunnen opstropen en ook daadwerkelijk een dorpsgemeenschap vormen. In de dorpen om ons heen is het overal gelukt om samen een (nieuw) dorpshuis te realiseren; dat moet ook bij ons mogelijk zijn. We zoeken mensen met expertise op allerhande vlakken. Ik nodig iedere Slochtenaar dan ook nadrukkelijk uit om mee te doen.” Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen via e-mail: [email protected].

Bron: ’t Bokkeblad