Skip to main content

Er wordt met man en macht gewerkt om ons dorpshuis in juni of juli te kunnen openen. Een aantal vrijwilligers zet zich in om ons dorpshuis verder af te werken. Er wordt een enorme timmer- en schilderklus verricht. Het bestuur is onder de indruk van de inzet van deze dorpsbewoners. Er is in ons dorp altijd een sfeer geweest van “hier kan toch nooit wat”.  Dat wordt met het project MFC Houtstek voor eens en voor altijd gelogenstraft.  In ons dorp kunnen we een fantastische dorpsaccommodatie tot stand brengen. Daar kan straks iedereen gebruik van gaan maken.