13 februari, 19.30-21.00 uur in ’t Olderloug.  

Het bestuur van MFC Houtstek Slochteren gaat graag in gesprek met verenigingen, organisaties, ondernemers en particulieren die gebruik willen gaan maken van het dorpsontmoetingscentrum, of dit overwegen. 
Ook dorpsgenoten die (misschien) vrijwilliger willen worden, zijn van harte uitgenodigd voor deze inloopavond!