Levendigheid in het centrum goed voor dorp Slochteren

Ruim dertig belangstellenden woonden op 27 mei de informatieavond bij over het nieuw te bouwen MFC Houtstek op het dorpplein. Op de bijeenkomst in ’t Olderloug deed het nieuwe bestuur – bestaande uit de Slochtenaren Gert Knook, Franca Sikkink, Rudy Veen, Niek van Prooijen en Eppe Okken – de laatste ontwikkelingen rond het dorpsontmoetingscentrum uit de doeken. 

De Houtstek wordt een multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor alle inwoners en bezoekers van het dorp Slochteren. De gemeente heeft in maart jl. de sloop- en bouwvergunningen verstrekt. De nieuwbouw kan worden gerealiseerd dankzij subsidies uit meerdere fondsen, zodat er zeer waarschijnlijk geen hypotheeklast op zal drukken.

Samenwerking
Het bestuur streeft ernaar dat het dorpsontmoetingscentrum straks zes dagen per week open zal zijn. Uitgangspunt is een realistische exploitatie die niet uitsluitend leunt op inkomsten uit zaalverhuur. Er zijn contacten gelegd met een aantal potentieel vaste gebruikers, zoals Marketing Groningen (voorheen VVV), Staatsbosbeheer en Biblionet. Ook zal er samengewerkt worden met de Fraeylemaborg, maar de Houtstek moet niet gezien worden als een dependance van de borg.

Met Biblionet zijn de gesprekken over een bibliotheek-nieuwe-stijl in een vergevorderd stadium. Er zijn plannen voor een ontmoetingsruimte waar behalve het lenen van boeken bijvoorbeeld ook gelegenheid is om dagelijks de krant te lezen.

Bouw
Voor wie ze nog niet kende lagen de bouwtekeningen ter inzage. In de nieuwbouw worden de eeuwenoude gebinten uit de te slopen schuur, de oude houtstek, hergebruikt. Daarnaast zal het MFC volledig opgetrokken worden uit hout van bossen van Staatsbosbeheer.
Het bestuur heeft drie aannemers gevraagd een offerte te maken. De definitieve keuze voor de aannemer wordt deze maand gemaakt. Het bestuur hoopt dat het gebouw er nog dit jaar staat.

Horeca

Enkele aanweizgen stelden vragen over de financiële haalbaarheid. Maar de meesten betoonden zich enthousiast dat de realisatie van het gebouw nu echt dichtbij komt. Eindelijk krijgt Slochteren een centrale plek van waaruit diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden. Men vindt het positief dat er in het centrum van het dorp nu meerdere horecazaken actief zijn, dat versterkt de levendigheid in het dorp. Een bruisend ontmoetingscentrum zal dit nog verder versterken!