Category

NIEUWS

De bouw van MFC Houtstek nadert zijn voltooiing!

By NIEUWS

22 januari.

Het grootste deel van de buitenkant is betimmerd en het dak is klaar. Oorspronkelijk was het de bedoeling hiervoor de dakpannen van de voormalige houtstek te gebruiken. Helaas bleken deze te bestaan uit verschillende soorten en formaten, wat bij herplaatsing problemen zou geven. Bovendien waren het er te weinig: het dak van de nieuwe houtstek is groter. Om die reden is gekozen voor nieuwe dakpannen, zoveel mogelijk in de stijl van de oorspronkelijke pannen.De aannemer start in week 7 (half februari) met de bouw van de grote overkapping bij de entree van het gebouw. In diezelfde week gaan vrijwillige dorpsbewoners aan de slag met het timmer- en schilderwerk binnen. Wilt u meehelpen? Laat het ons weten!

MFC Houtstek Slochteren krijgt langzamerhand vorm

By NIEUWS

MFC Houtstek Slochteren krijgt langzamerhand vorm. Onlangs werd het dak geplaatst en hoewel de pannen er nog niet op liggen is het gebouw nu waterdicht en zijn we minder afhankelijk van het weer. De bouw ligt nog op schema en dat betekent een casco oplevering eind november.

Prins Bernhardfonds schenkt 20.000 euro aan MFC Houtstek

By NIEUWS

In augustus 2020 werden wij blij verrast met een donatie van het Prins Bernhardfonds. Het fonds is enthousiast over het door ons ingediende expositieplan, dat we willen uitvoeren in combinatie met andere culturele activiteiten.

De jury van het Prins Bernhardfonds zegt ervan overtuigd te zijn dat cultuur en natuur in een historische omgeving, een grote aantrekkingskracht op potentiële bezoekers zullen hebben. Het fonds gaf daarbij het advies om ook te onderzoeken in hoeverre de stad Groningen betrokken kan worden bij het culturele aanbod in de regio.

Wie hier ideeën over heeft, wordt van harte uitgenodigd zich te melden bij het bestuur!

Smakelijke kinderactiviteit in de herfstvakantie!

By NIEUWS

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseerden Dorpsvereniging Slochteren en MFC Houtstek samen een vrolijke activiteit voor Slochterse kinderen tot 13 jaar: pannenkoeken versieren – en natuurlijk opeten – bij pannenkoekenschip De Volharding.

We hadden gerekend op ongeveer twintig kinderen, maar dat bleek te laag ingeschat. Maandag al moest de inschrijving stopgezet worden, omdat maar liefst veertig enthousiastelingen zich aangemeld hadden en die pasten echt niet allemaal tegelijk in het schip!
Geen nood, we hebben er gewoon twee groepen van gemaakt: de eerste was welkom van 13.00 tot 14.00 uur en de tweede van 14.00 tot 15.00 uur. Gelukkig hadden alle ouders begrip voor deze situatie. 

Toen het eenmaal zover was, hadden de kinderen er ontzettend veel zin in, zeker toen ze zagen dat het schip vol stond met allerlei lekkers:  fruit, snoep, stroop, noem maar op. 
Eigenaresse Esther en haar dochter kregen het al bakkend voor elkaar om alle kinderen tegelijk een pannenkoek te serveren. Alles wat ze lekker vonden mocht erop, en daarna was het smikkelen geblazen.  

De kinderen vonden het geweldig en hebben heerlijk gesmuld. Ook hun ouders toonden zich blij met dit leuke initiatief. Kortom: voor herhaling vatbaar!

Bouwwerkzaamheden MFC Houtstek Slochteren op 8 juni hervat

By NIEUWS

Na vertraging als gevolg van noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen én de coronacrisis, wordt de bouw van multifunctioneel centrum Houtstek binnenkort hervat. Het bestuur betreurt het oponthoud, maar is blij dat het gebouw toch nog dit jaar zal verrijzen.

Iedere Slochtenaar heeft gemerkt dat de bouw van het dorpshuis flinke tijd heeft stilgelegen. De eerste tegenvaller was dat aannemer Vriesbouw extra tijd nodig had voor detaillering van de constructie. Het hergebruik van de eeuwenoude gebinten uit de oude houtstek in combinatie met nieuwe eisen aan aardbevingsbestendigheid, bleek constructief een ingewikkelde puzzel. De tweede tegenvaller was de coronacrisis die het hele proces bemoeilijkte. Gelukkig zijn nu, in overleg met de betrokken leveranciers, oplossingen gevonden die voldoen aan de zogeheten NPR-norm van de NAM. Dit betekent dat de werkzaamheden in de week van 8 juni weer van start kunnen gaan.

De maandenlange stagnering heeft de inzet van het bestuur niet getemperd. De leden zijn er nog steeds van overtuigd dat een levendig centrum het woongenot, de sociale cohesie en het vestigingsklimaat in Slochteren ten goede komen. Ze zijn blij dat het gebouw naar verwachting toch in november kan worden opgeleverd.

Het bestuur hecht eraan nogmaals te benadrukken dat, zoals gebruikelijk bij de bouw van een dorpshuis, een deel van de werkzaamheden door de dorpsbewoners zelf moet worden uitgevoerd: het binnenschilderwerk, eenvoudig timmerwerk, de inrichting, de schoonmaak. Voor deze klussen, alsmede voor de rol van gastheer/gastvrouw, hebben zich al diverse enthousiaste vrijwilligers aangemeld. Maar ook in dit geval zijn ‘Vele handen maken licht werk’ en ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ zeer toepasselijke uitdrukkingen.

Wilt u op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren aan de totstandkoming en/of het beheer van MFC Houtstek, stuur dan een mailtje naar [email protected] of bel naar (0598) 421 975.

Succesvolle inloopavond 13 februari

By NIEUWS

Op donderdag 13 januari 2020 organiseerde het bestuur een inloopavond voor potentiële vrijwilligers en gebruikers van MFC Houtstek. De belangstelling heeft onze verwachtingen overtroffen!

Het bestuur was verrast over het flinke aantal ondernemende mensen dat een activiteit in onze dorpsaccommodatie wil starten; zoals cursussen, workshops, computerhulp, etc . Er blijkt nogal wat ondernemerslust in ons dorp aanwezig, wat uiteraard een geweldige impuls kan geven aan de leefbaarheid in ons dorp!
Als bestuur zijn we hier uiteraard heel blij mee en gaan we nu kijken hoe we deze initiatieven kunnen inpassen.
Naast deze potentiële gebruikers, heeft zich op deze inloopavond ook een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld. Vooral vrouwen zijn goed vertegenwoordigd, dus er kunnen zeker nog wel wat mannen bij!

De avond maakte duidelijk dat MFC Houtstek steeds meer gaat leven in het dorp. Dat is fijn, want als we in Slochteren écht een dorpsontmoetingsplek willen, dan moeten we met zoveel mogelijk enthousiastelingen de schouders eronder zetten!

Het bestuur is ondertussen druk in de weer om het dagelijkse beheer van het centrum georganiseerd te krijgen. Hierover zijn we onder meer in gesprek met de gemeente Midden-Groningen  en met Werkpro en De Zijlen. Medio april hopen we hierover meer duidelijkheid te hebben, waarna we concrete afspraken kunnen gaan maken met vrijwilligers en gebruikers.


De bouw ligt even stil

Veel Slochteraren zullen gemerkt hebben dat de bouw op het dorpsplein sinds februari stil ligt. Deze stop in de bedrijvigheid kan helaas ook nog even duren.
Om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van aardbevingsbestendigheid, moesten de bouwtekeningen worden aangepast. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de beoogde opbouw. Om deze reden is het werk in de timmerfabriek stilgelegd tot helder is wat precies de gevolgen zijn. Naar verwachting zal het werk eind maart/ begin april hervat kunnen worden.

Inloopavond voor gebruikers en vrijwilligers MFC Houtstek

By NIEUWS

13 februari, 19.30-21.00 uur in ’t Olderloug.  

Het bestuur van MFC Houtstek Slochteren gaat graag in gesprek met verenigingen, organisaties, ondernemers en particulieren die gebruik willen gaan maken van het dorpsontmoetingscentrum, of dit overwegen. 
Ook dorpsgenoten die (misschien) vrijwilliger willen worden, zijn van harte uitgenodigd voor deze inloopavond!

Slechte verliezers in Slochteren

By NIEUWS

Een artikel over tegenstanders van het ontwerp voor een dorpshuis in Slochteren bevat ongegronde insinuaties. De overgrote meerderheid van het dorp is voor.

Met stijgende verbazing – en ik denk vele Slochtenaren met mij – las ik op 8 januari het DVHN-artikel ‘Tegenstanders Lutje Forum stappen naar Raad van State’. Dat een aantal dorpsgenoten het bouwontwerp van het in aanbouw zijnde multifunctionele dorpscentrum (MFC Houtstek) in Slochteren niet mooi vindt, dat weten we zo langzamerhand wel. Dat deze mensen – nadat zij in de afgelopen jaren door alle bevoegde instanties in het ongelijk zijn gesteld – nu nog naar de Raad van State stappen, is hun goed recht. Maar zo’n laatst-mogelijke juridische stap gepaard laten gaan met ongegronde insinuaties, getuigt van slecht verliezerschap. Dat lijkt op een kat in het nauw die rare – en helaas ook nare – sprongen maakt.

Dit is allemaal nog tot daaraan toe. Wat ik écht niet begrijp, is dat journalist Louis van Kelckhoven een aantal ongegronde uitspraken van deze groep klakkeloos overneemt, zonder ook maar één kritische tegenvraag te stellen. Waarom mag dorpsgenoot Boiten namens deze groep beweren dat de bouw van het dorpscentrum illegaal is, terwijl in werkelijkheid de vergunningen binnen zijn en de financiering rond is? En waarom mag hij zomaar zeggen dat ‘deze zaak onfris’ is en dat ‘de rechter aantoonbaar onjuiste uitspraken heeft gedaan’, zonder dat de journalist daarover nadere uitleg vraagt? Zelfs op de insinuatie dat er in ons dorp onvoldoende draagvlak is voor het dorpscentrum, volgt niet de voor de hand liggende journalistieke vraag waarop dat gebaseerd is. Terwijl Van Kelckhoven donders goed weet – hij heeft dat in een eerder krantenartikel ook zelf opgeschreven – dat de overgrote meerderheid van de Slochtenaren enkele jaren geleden (via een huis-aan-huis verspreide enquête) vóór het huidige bouwontwerp heeft gekozen. Net zoals algemeen bekend is dat de Slochterse dorpsvereniging, de jongerenvereniging, de bibliotheek en Staatsbosbeheer vierkant achter MFC Houtstek staan. De journalist was er nota bene zelf bij toen in september jl. zo’n 75 dorpelingen zich enthousiast verzamelden voor een groepsfoto op het dorpsplein, om te vieren dat de bouw eindelijk van start kon gaan. Hoezo, geen draagvlak?

Over smaak valt niet te twisten. Dat een klein deel van de dorpelingen het nieuwe gebouw niet mooi vindt, is hartstikke jammer. Maar de keuze voor dit ontwerp is op democratische wijze tot stand gekomen. Of het gebouw in de omgeving past, is een beslissing die je als leek gelukkig mag overlaten aan mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Persoonlijk vind ik het dan ook een geruststellende gedachte dat de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed heeft bepaald dat dit gebouw uitstekend in ons beschermd dorpsgezicht past.

Ik roep mijn mede-Slochtenaren op hun blijdschap te tonen over de komst van een centraal ontmoetingscentrum in ons eigen dorp! Laten we de bestuursleden die nu al jaren voor de samenhorigheid in het dorp aan het knokken zijn, openlijk onze steun betuigen. Zeker na zo’n ongenuanceerd krantenartikel kunnen zij ons enthousiasme en onze betrokkenheid (en vrijwillige inzet) uitstekend gebruiken!

Maria Ruygrok, dorpsbewoner Slochteren

We zijn begonnen! Doet u mee?

By NIEUWS

We zijn begonnen! Doet u mee?

U hebt het natuurlijk al gezien, de oude houtstek op het dorpsplein is gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe dorpsontmoetingscentrum. Er waren geen juridische belemmeringen meer, dus aannemer VriesBouw kon starten met de bouwwerkzaamheden.

De bijna tweehonderd jaar oude gebinten zijn zorgvuldig uit de oude schuur gehaald en krijgen straks weer een functie in het nieuwe gebouw. Ook de oude dakpannen worden hergebruikt. Inmiddels zitten de palen in de grond en binnenkort worden de fundering en de vloer gestort.

Klusgroep

Net als in andere dorpen moeten ook wij in Slochteren een deel van de werkzaamheden voor de bouw in eigen beheer uitvoeren. Dit zijn klussen als het binnenschilderwerk, eenvoudig timmerwerk, inrichting en schoonmaak. Hiervoor hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld, maar er zijn nog veel meer enthousiaste dorpsbewoners nodig.
U hoeft geen vakman of vakvrouw te zijn, een beetje handigheid is al voldoende. Natuurlijk maken we het gezellig: met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat we MFC Houtstek in 2020 feestelijk kunnen openen!

Interieurgroep

Dorpsvrijwilliger Kaylee Hartman, binnenhuisarchitect, heeft al een mooie voorzet gegeven voor de inrichting van het dorpscentrum. Het bestuur is hier erg enthousiast over. Nu zoeken we creatieve dorpsbewoners die het leuk vinden om in de interieurgroep zitting te nemen en de plannen verder uit te werken. Is dit echt iets voor u? Meldt u dan aan bij het bestuur!

Activiteiten
Het bestuur is ondertussen drukdoende om te onderzoeken wie er nog meer gebruik willen gaan maken van ons multifunctionele centrum en hoe we aan meer inkomsten kunnen komen. Zoals bekend zijn er al afspraken gemaakt met de dorpsvereniging, Jong Goud, de bibliotheek en Staatsbosbeheer.
Om van MFC Houtstek een bruisend centrum te maken met toegankelijke activiteiten voor het hele dorp, zijn initiatieven als schildercursussen, sportactiviteiten, taallessen, pubquizzen, thema-avonden, vergaderingen, theater en muziek van harte welkom!

Beheer

Het bestuur voert oriënterende gesprekken met maatschappelijke organisaties als De Zijlen, Leff en Werkpro voor het beheer, bijvoorbeeld de schoonmaak en het schenken van koffie en thee.  Dorpsbewoners en/of ondernemers die ideeën hebben over het beheer van het pand of hieraan zelf vorm willen geven, worden van harte uitgenodigd om met ons te komen praten!

Wilt u meedoen met of wilt u meer informatie over een van bovengenoemde activiteiten of groepen? Mail dan naar [email protected]of schrijf naar MFC Houtstek, Postbus 12, 9621 AC Slochteren.

U kunt ook bellen met voorzitter Gert Knook (0598) 421975 of bestuurslid Franca Sikkink (0598) 423648.

23 december 2019
bestuur Stichting MFC Houtstek