Category

NIEUWS

Nieuwbouw MFC Houtstek Slochteren klaar

By NIEUWS, Persbericht

Dorpsbewoners slaan handen ineen voor grote schoonmaak

“Goh, dit is veel gezelliger dan ik had gedacht!”, lacht een vrijwilliger in de Houtstek tijdens een welverdiende koffiepauze om 10.30 uur. Een groep enthousiaste Slochtenaren en enkele WerkPro-medewerkers hebben er dan al anderhalf uur sanitair soppen, ramen lappen, stofzuigen en vloeren dweilen opzitten.

Na de oplevering op 27 juli van het splinternieuwe multifunctionele centrum door aannemer Vriesbouw, is het nu weer de beurt aan ijverige dorpsbewoners. Waar dit voorjaar een aantal vrijwilligers al zorgde voor het binnenschilderwerk en de aftimmering, is het nu tijd voor de eindschoonmaak. Na deze klus kan het dorpshuis ingericht worden.

Toch moeten de inwoners van Slochteren nog even wachten op de officiële, feestelijke opening van hun MFC, waarin ook de bibliotheek onderdak zal krijgen. Het bestuur van de Houtstek wacht met smart op de gemeente Midden-Groningen die verantwoordelijk is voor de bestrating rond het gebouw. “Eerder kunnen we écht niet open. Bij de eerste de beste regenbui verandert het terrein in een modderpoel”, aldus bestuurslid Franca Sikkink. “Ik vrees daarom dat we pas kunnen starten in het najaar. Hopelijk vróeg in het najaar, maar dat hangt dus van de gemeente af.”

Samenwerking met WerkPro
Ondanks dit nieuwe oponthoud  – de afgelopen anderhalf jaar zorgden veranderde bouweisen en corona ook al voor vertraging – ziet het Houtstekbestuur de toekomst zonnig tegemoet. Sikkink: “We zijn bijvoorbeeld erg blij met de tweejarige subsidie die is toegezegd voor het beheer van het gebouw door WerkPro.”
WerkPro biedt op meerdere plaatsen in Groningen zinvolle werkprojecten waarin mensen ervaring opdoen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Twee beroepskrachten en een wisselend aantal deelnemers van WerkPro zullen zich twee jaar lang inzetten om samen met de Slochtenaren een succes te maken van de Houtstek.

MFC van en voor het dorp

Een andere reden voor het optimisme is de toenemende belangstelling en inzet vanuit het dorp zelf. Toch benadrukt bestuursvoorzitter Gert Knook dat ideeën voor activiteiten meer dan welkom zijn en blijven. “Het is een multifunctioneel gebouw, dus in principe kan alles! Cursussen, clubjes, festiviteiten, vergaderingen, workshops, noem maar op. We nodigen iedereen, óók de lokale ondernemers, van harte uit om samen met ons de mogelijkheden te verkennen. Het MFC is van en voor ons allemaal!”

Slochterenaren die overwegen een activiteit te starten of zich anderszins willen inzetten in MFC Houtstek, kunnen contact opnemen met het bestuur: [email protected], 0598-421975 of 06-23556020.

Kijk maar even mee!!

By NIEUWS

Er wordt met man en macht gewerkt om ons dorpshuis in juni of juli te kunnen openen.

Een aantal vrijwilligers zet zich in om ons dorpshuis verder af te werken. Er wordt een enorme timmer- en schilderklus verricht. Het bestuur is onder de indruk van de inzet van deze dorpsbewoners. Er is in ons dorp altijd een sfeer geweest van “hier kan toch nooit wat”.  Dat wordt met het project MFC Houtstek voor eens en voor altijd gelogenstraft.  In ons dorp kunnen we een fantastische dorpsaccommodatie tot stand brengen. Daar kan straks iedereen gebruik van gaan maken.

De bouw van MFC Houtstek nadert zijn voltooiing!

By NIEUWS

22 januari.

Het grootste deel van de buitenkant is betimmerd en het dak is klaar. Oorspronkelijk was het de bedoeling hiervoor de dakpannen van de voormalige houtstek te gebruiken. Helaas bleken deze te bestaan uit verschillende soorten en formaten, wat bij herplaatsing problemen zou geven. Bovendien waren het er te weinig: het dak van de nieuwe houtstek is groter. Om die reden is gekozen voor nieuwe dakpannen, zoveel mogelijk in de stijl van de oorspronkelijke pannen.De aannemer start in week 7 (half februari) met de bouw van de grote overkapping bij de entree van het gebouw. In diezelfde week gaan vrijwillige dorpsbewoners aan de slag met het timmer- en schilderwerk binnen. Wilt u meehelpen? Laat het ons weten!

MFC Houtstek Slochteren krijgt langzamerhand vorm

By NIEUWS

MFC Houtstek Slochteren krijgt langzamerhand vorm. Onlangs werd het dak geplaatst en hoewel de pannen er nog niet op liggen is het gebouw nu waterdicht en zijn we minder afhankelijk van het weer. De bouw ligt nog op schema en dat betekent een casco oplevering eind november.

Prins Bernhardfonds schenkt 20.000 euro aan MFC Houtstek

By NIEUWS

In augustus 2020 werden wij blij verrast met een donatie van het Prins Bernhardfonds. Het fonds is enthousiast over het door ons ingediende expositieplan, dat we willen uitvoeren in combinatie met andere culturele activiteiten.

De jury van het Prins Bernhardfonds zegt ervan overtuigd te zijn dat cultuur en natuur in een historische omgeving, een grote aantrekkingskracht op potentiële bezoekers zullen hebben. Het fonds gaf daarbij het advies om ook te onderzoeken in hoeverre de stad Groningen betrokken kan worden bij het culturele aanbod in de regio.

Wie hier ideeën over heeft, wordt van harte uitgenodigd zich te melden bij het bestuur!

Smakelijke kinderactiviteit in de herfstvakantie!

By NIEUWS

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseerden Dorpsvereniging Slochteren en MFC Houtstek samen een vrolijke activiteit voor Slochterse kinderen tot 13 jaar: pannenkoeken versieren – en natuurlijk opeten – bij pannenkoekenschip De Volharding.

We hadden gerekend op ongeveer twintig kinderen, maar dat bleek te laag ingeschat. Maandag al moest de inschrijving stopgezet worden, omdat maar liefst veertig enthousiastelingen zich aangemeld hadden en die pasten echt niet allemaal tegelijk in het schip!
Geen nood, we hebben er gewoon twee groepen van gemaakt: de eerste was welkom van 13.00 tot 14.00 uur en de tweede van 14.00 tot 15.00 uur. Gelukkig hadden alle ouders begrip voor deze situatie. 

Toen het eenmaal zover was, hadden de kinderen er ontzettend veel zin in, zeker toen ze zagen dat het schip vol stond met allerlei lekkers:  fruit, snoep, stroop, noem maar op. 
Eigenaresse Esther en haar dochter kregen het al bakkend voor elkaar om alle kinderen tegelijk een pannenkoek te serveren. Alles wat ze lekker vonden mocht erop, en daarna was het smikkelen geblazen.  

De kinderen vonden het geweldig en hebben heerlijk gesmuld. Ook hun ouders toonden zich blij met dit leuke initiatief. Kortom: voor herhaling vatbaar!

Bouwwerkzaamheden MFC Houtstek Slochteren op 8 juni hervat

By NIEUWS

Na vertraging als gevolg van noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen én de coronacrisis, wordt de bouw van multifunctioneel centrum Houtstek binnenkort hervat. Het bestuur betreurt het oponthoud, maar is blij dat het gebouw toch nog dit jaar zal verrijzen.

Iedere Slochtenaar heeft gemerkt dat de bouw van het dorpshuis flinke tijd heeft stilgelegen. De eerste tegenvaller was dat aannemer Vriesbouw extra tijd nodig had voor detaillering van de constructie. Het hergebruik van de eeuwenoude gebinten uit de oude houtstek in combinatie met nieuwe eisen aan aardbevingsbestendigheid, bleek constructief een ingewikkelde puzzel. De tweede tegenvaller was de coronacrisis die het hele proces bemoeilijkte. Gelukkig zijn nu, in overleg met de betrokken leveranciers, oplossingen gevonden die voldoen aan de zogeheten NPR-norm van de NAM. Dit betekent dat de werkzaamheden in de week van 8 juni weer van start kunnen gaan.

De maandenlange stagnering heeft de inzet van het bestuur niet getemperd. De leden zijn er nog steeds van overtuigd dat een levendig centrum het woongenot, de sociale cohesie en het vestigingsklimaat in Slochteren ten goede komen. Ze zijn blij dat het gebouw naar verwachting toch in november kan worden opgeleverd.

Het bestuur hecht eraan nogmaals te benadrukken dat, zoals gebruikelijk bij de bouw van een dorpshuis, een deel van de werkzaamheden door de dorpsbewoners zelf moet worden uitgevoerd: het binnenschilderwerk, eenvoudig timmerwerk, de inrichting, de schoonmaak. Voor deze klussen, alsmede voor de rol van gastheer/gastvrouw, hebben zich al diverse enthousiaste vrijwilligers aangemeld. Maar ook in dit geval zijn ‘Vele handen maken licht werk’ en ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ zeer toepasselijke uitdrukkingen.

Wilt u op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren aan de totstandkoming en/of het beheer van MFC Houtstek, stuur dan een mailtje naar [email protected] of bel naar (0598) 421 975.

Succesvolle inloopavond 13 februari

By NIEUWS

Op donderdag 13 januari 2020 organiseerde het bestuur een inloopavond voor potentiële vrijwilligers en gebruikers van MFC Houtstek. De belangstelling heeft onze verwachtingen overtroffen!

Het bestuur was verrast over het flinke aantal ondernemende mensen dat een activiteit in onze dorpsaccommodatie wil starten; zoals cursussen, workshops, computerhulp, etc . Er blijkt nogal wat ondernemerslust in ons dorp aanwezig, wat uiteraard een geweldige impuls kan geven aan de leefbaarheid in ons dorp!
Als bestuur zijn we hier uiteraard heel blij mee en gaan we nu kijken hoe we deze initiatieven kunnen inpassen.
Naast deze potentiële gebruikers, heeft zich op deze inloopavond ook een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld. Vooral vrouwen zijn goed vertegenwoordigd, dus er kunnen zeker nog wel wat mannen bij!

De avond maakte duidelijk dat MFC Houtstek steeds meer gaat leven in het dorp. Dat is fijn, want als we in Slochteren écht een dorpsontmoetingsplek willen, dan moeten we met zoveel mogelijk enthousiastelingen de schouders eronder zetten!

Het bestuur is ondertussen druk in de weer om het dagelijkse beheer van het centrum georganiseerd te krijgen. Hierover zijn we onder meer in gesprek met de gemeente Midden-Groningen  en met Werkpro en De Zijlen. Medio april hopen we hierover meer duidelijkheid te hebben, waarna we concrete afspraken kunnen gaan maken met vrijwilligers en gebruikers.


De bouw ligt even stil

Veel Slochteraren zullen gemerkt hebben dat de bouw op het dorpsplein sinds februari stil ligt. Deze stop in de bedrijvigheid kan helaas ook nog even duren.
Om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van aardbevingsbestendigheid, moesten de bouwtekeningen worden aangepast. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de beoogde opbouw. Om deze reden is het werk in de timmerfabriek stilgelegd tot helder is wat precies de gevolgen zijn. Naar verwachting zal het werk eind maart/ begin april hervat kunnen worden.