Skip to main content

 

Er zijn drie categorieën huurders:

Categorie A: Verenigingen met leden in Slochteren. En verder dorpsactiviteiten/dorpsinitiatieven die openstaan voor alle inwoners van Slochteren. Bij deze categorie is er geen sprake van een verdienmodel voor de organiserende partij.
Categorie B: Verenigingen zonder leden in Slochteren. Bij deze categorie is er geen sprake van een verdienmodel voor de organiserende partij.
Categorie C: Alle andere huurders.

Het bestuur kan, met redenen omkleed, afwijken van bovenstaande indeling.

Opruimen
Voor huurders in categorie A en B geldt dat zij de ruimte zelf schoon en opgeruimd moeten achterlaten (tafels afnemen, meubilair terugzetten, afwas op dienblad op afgesproken plaats zetten, vuilnis in vuilnisbak doen, zo nodig sanitair schoonmaken, vloeren vegen). Als de inrichting moet worden aangepast helpt de huurder mee om de meubels e.d. te verplaatsen en na afloop terug te zetten.