Skip to main content

Na vertraging als gevolg van noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen én de coronacrisis, wordt de bouw van multifunctioneel centrum Houtstek binnenkort hervat. Het bestuur betreurt het oponthoud, maar is blij dat het gebouw toch nog dit jaar zal verrijzen.

Iedere Slochtenaar heeft gemerkt dat de bouw van het dorpshuis flinke tijd heeft stilgelegen. De eerste tegenvaller was dat aannemer Vriesbouw extra tijd nodig had voor detaillering van de constructie. Het hergebruik van de eeuwenoude gebinten uit de oude houtstek in combinatie met nieuwe eisen aan aardbevingsbestendigheid, bleek constructief een ingewikkelde puzzel. De tweede tegenvaller was de coronacrisis die het hele proces bemoeilijkte. Gelukkig zijn nu, in overleg met de betrokken leveranciers, oplossingen gevonden die voldoen aan de zogeheten NPR-norm van de NAM. Dit betekent dat de werkzaamheden in de week van 8 juni weer van start kunnen gaan.

De maandenlange stagnering heeft de inzet van het bestuur niet getemperd. De leden zijn er nog steeds van overtuigd dat een levendig centrum het woongenot, de sociale cohesie en het vestigingsklimaat in Slochteren ten goede komen. Ze zijn blij dat het gebouw naar verwachting toch in november kan worden opgeleverd.

Het bestuur hecht eraan nogmaals te benadrukken dat, zoals gebruikelijk bij de bouw van een dorpshuis, een deel van de werkzaamheden door de dorpsbewoners zelf moet worden uitgevoerd: het binnenschilderwerk, eenvoudig timmerwerk, de inrichting, de schoonmaak. Voor deze klussen, alsmede voor de rol van gastheer/gastvrouw, hebben zich al diverse enthousiaste vrijwilligers aangemeld. Maar ook in dit geval zijn ‘Vele handen maken licht werk’ en ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ zeer toepasselijke uitdrukkingen.

Wilt u op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren aan de totstandkoming en/of het beheer van MFC Houtstek, stuur dan een mailtje naar info@houtstekslochteren.nl of bel naar (0598) 421 975.