Mike Roelfsema

Voorzitter

Ruim 20 jaar geleden ben ik, Mike Roelfsema, in Schildwolde komen wonen. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, die geboren zijn in Schildwolde. Vanaf het moment dat zij naar school gingen, heb ik mij ingezet als vrijwilliger in verschillende functies bij de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en het bestuur van de school.
Op dit moment ben ik voorzitter van het bestuur van voetbalvereniging SGV in Schildwolde. Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring te gebruiken in de dorpen rondom Slochteren omdat ik de goede organisaties en initiatieven graag wil helpen en behouden voor de gemeenschap. Daarom hoefde ik, toen ik aan het eind van de zomer 2021 door het Houtstek-bestuur benaderd werd met de vraag of ik voorzittersrol op mij wilde nemen, niet lang na te denken. Ik zei ja, omdat de Houtstek een mooi initiatief is met een maatschappelijke doelstelling waarvoor ik mij graag wil inzetten!

Eppe Okken

Penningmeester

Mijn naam is Eppe Okken. Ik woon sinds 1984 in Slochteren. Ik heb drie kinderen (die niet meer thuis wonen) en twee kleinkinderen. Ik heb altijd in diverse functies in het onderwijs gewerkt en ben nu gepensioneerd.
Ik maak deel uit van het bestuur van MFC Houtstek sinds april 2019. Eerst als secretaris, op dit moment ben ik penningmeester.
Ik zit in het bestuur omdat ik het belangrijk vind een bijdrage aan de samenleving te leveren. Mooi dat Slochteren nu een gemeenschapsgebouw heeft waar het dorp trots op kan zijn en dat ik bij de totstandkoming daarvan een rol heb kunnen spelen.

Franca Sikkink

Bestuurslid

Ik ben Franca Sikkink, mijn huis staat aan de Groenedijk in ons mooie dorp Slochteren.
Een dorp dat veel te bieden heeft. Maar ik miste een plek waar reuring is, waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar van alles gebeurt. Daarom heb ik een aantal jaren geleden besloten mij, samen met anderen, te willen inzetten om dat voor elkaar te krijgen.
En nu, heel wat jaren later, staat de Houtstek te pronken aan de haven! Naast mijn werk als ondersteuner van cliƫntenraden van een ouderenzorginstelling pas ik vaak op mijn kleindochter van twee jaar. En steek ik mijn handen uit de mouwen in mijn grote tuin. Met mijn hond maak ik graag lange wandelingen hier in de buurt.

Peter van den Broek

Bestuurslid

Hallo, ik ben Peter van den Broek, In het dagelijks leven ben ik vrachtwagenchauffeur.
Ik zit in het bestuur van de Dorpsvereniging Slochteren en van daaruit zit ik ook in het bestuur van de Houtstek.
Ik wil me graag inzetten voor een fijne centrale plek - laagdrempelig en vrij toegankelijk - voor een ieder in het dorp en van daarbuiten. En natuurlijk biedt de Houtstek ook een mooie kans voor de Dorpsvereniging om centraal in het dorp activiteiten te organiseren!

Jan van der Laan

Bestuurslid

Ik ben Jan van der Laan. Sinds 1979 woonachtig in Slochteren en sinds november 2021 inwoner van Schildwolde, samen met vrouw en dochter en onze viervoeter Bailey. Behalve in het bestuur van de Houtstek, heb ik ook zitting in dat van Stichting Slochter Jaarmarkt. Verder wandel ik graag. Onze voormalige gemeente Slochteren is een van mijn dagelijkse routes. Soms, als ik langs het haventerrein liep, sprongen mij de tranen in de ogen als ik de (steeds verdere) verpaupering constateerde. Daarom hoefde ik niet lang na te denken toen ik begin 2022 gevraagd werd om in het Houtstek-bestuur plaats te nemen en gaf mijn ja-woord. Ik hoop samen met de andere bestuursleden en alle overige betrokkenen iets moois neer te zetten. In eerste instantie voor het dorp Slochteren, maar ik hoop ook dat de Houtstek In de toekomst het bruisend centrum mag worden van de gemeente Midden-Groningen!