Skip to main content

Mike Roelfsema

Voorzitter

Ruim 20 jaar geleden ben ik, Mike Roelfsema, in Schildwolde komen wonen. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, die geboren zijn in Schildwolde. Vanaf het moment dat zij naar school gingen, heb ik mij ingezet als vrijwilliger in verschillende functies bij de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en het bestuur van de school.
Op dit moment ben ik voorzitter van het bestuur van voetbalvereniging SGV in Schildwolde. Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring te gebruiken in de dorpen rondom Slochteren omdat ik de goede organisaties en initiatieven graag wil helpen en behouden voor de gemeenschap. Daarom hoefde ik, toen ik aan het eind van de zomer 2021 door het Houtstek-bestuur benaderd werd met de vraag of ik voorzittersrol op mij wilde nemen, niet lang na te denken. Ik zei ja, omdat de Houtstek een mooi initiatief is met een maatschappelijke doelstelling waarvoor ik mij graag wil inzetten!

Vacature

Vacature

Sanne Haaijer

Bestuurslid

Ik ben Sanne Haaijer geboren in Drenthe en voor de liefde in Groningen terecht gekomen. Inmiddels woon ik al heel wat jaren met heel veel plezier in Slochteren. In het dagelijks leven ben werkzaam als HR Manager bij diverse organisaties, waarin ik de voldoening haal uit zaken die een beroep doen op mijn creativiteit, denkkracht en probleemoplossend vermogen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, alleen of met mijn mannen (mijn echtgenoot en mijn zoon van 9 jaar). De brede maatschappelijke functie en de ambities die de Houtstek heeft is van groot van belang voor het dorp. Ik hoop daar vanuit mijn rol en ervaring aan te kunnen bijdragen.

Peter van den Broek

Bestuurslid

Hallo, ik ben Peter van den Broek, In het dagelijks leven ben ik vrachtwagenchauffeur.
Ik zit in het bestuur van de Dorpsvereniging Slochteren en van daaruit zit ik ook in het bestuur van de Houtstek.
Ik wil me graag inzetten voor een fijne centrale plek - laagdrempelig en vrij toegankelijk - voor een ieder in het dorp en van daarbuiten. En natuurlijk biedt de Houtstek ook een mooie kans voor de Dorpsvereniging om centraal in het dorp activiteiten te organiseren!

Jan van der Laan

Bestuurslid

Ik ben Jan van der Laan. Sinds 1979 woonachtig in Slochteren en sinds november 2021 inwoner van Schildwolde, samen met vrouw en dochter en onze viervoeter Bailey. Behalve in het bestuur van de Houtstek, heb ik ook zitting in dat van Stichting Slochter Jaarmarkt. Verder wandel ik graag. Onze voormalige gemeente Slochteren is een van mijn dagelijkse routes. Soms, als ik langs het haventerrein liep, sprongen mij de tranen in de ogen als ik de (steeds verdere) verpaupering constateerde. Daarom hoefde ik niet lang na te denken toen ik begin 2022 gevraagd werd om in het Houtstek-bestuur plaats te nemen en gaf mijn ja-woord. Ik hoop samen met de andere bestuursleden en alle overige betrokkenen iets moois neer te zetten. In eerste instantie voor het dorp Slochteren, maar ik hoop ook dat de Houtstek In de toekomst het bruisend centrum mag worden van de gemeente Midden-Groningen!