Skip to main content

In augustus 2020 werden wij blij verrast met een donatie van het Prins Bernhardfonds. Het fonds is enthousiast over het door ons ingediende expositieplan, dat we willen uitvoeren in combinatie met andere culturele activiteiten.

De jury van het Prins Bernhardfonds zegt ervan overtuigd te zijn dat cultuur en natuur in een historische omgeving, een grote aantrekkingskracht op potentiële bezoekers zullen hebben. Het fonds gaf daarbij het advies om ook te onderzoeken in hoeverre de stad Groningen betrokken kan worden bij het culturele aanbod in de regio.

Wie hier ideeën over heeft, wordt van harte uitgenodigd zich te melden bij het bestuur!