2019 2024

Verbinding en Vitaliteit op het dorpsplein van Slochteren

Inleiding

In november 2016 is de Stichting Houtstek opgericht met als doel het tot stand brengen, in stand houden, beheren en verder ontwikkelen van Het Houtstek als multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor de inwoners en bezoekers van het dorp Slochteren.
Het toenmalig bestuur heeft een projectplan opgesteld, in samenspraak met het gemeentebestuur, de dorpsvereniging, het bestuur Landgoed Fraeylema en diverse andere partijen. Dit projectplan was in belangrijke mate gebaseerd op de in 2010 vastgestelde dorpsvisie.
Inmiddels is het projectplan in uitvoering en zal naar verwachting nog in 2019 worden afgerond.

De afgelopen jaren is er in ons dorp veel veranderd. Zo zijn er voorzieningen verdwenen en is het havengebied opnieuw ingericht.

Ons beleidsplan is gericht op de toekomst en op een haalbare exploitatie.

We kunnen vaststellen dat Slochteren zich in een bijzondere positie bevindt. Ons dorp bezit hoge cultuurhistorische waarden zoals de molens aan de Groenedijk, de borg en historische gebouwen aan de Hoofdweg. Het dorp heeft goede verbindingen met prachtige natuurgebieden. Wij kunnen dus trots zijn op deze hoge gebiedskwaliteit.

Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat MFC Houtstek hieraan een belangrijke extra bijdrage kan leveren!

Naar verwachting zal het gebouw op het dorpsplein eind 2019 worden opgeleverd!

Dit is wat wij graag willen:

Wij willen bijdragen aan een vitaal centrum dat dorpsbewoners verbindt en uitdaagt om mee te doen. Dit laat zich makkelijk opschrijven, maar hoe doen wij dat?

Activiteiten
Vitaliteit en verbinding kunnen niet zonder elkaar, het zijn elkaar versterkende factoren. Een goed voorbeeld is de Slochterse jongerenorganisatie Jong Goud die activiteiten organiseert voor jong en oud.
Wij willen aan dorpsbewoners die zelf iets willen organiseren ruimte bieden en natuurlijk verwachten wij ook van onze dorpsvereniging veel initiatieven.

Inlopen en ontmoeten

Wij zien een koffie- en theehuis voor ons dat zes dagen in de week van 9.00 tot 22.00 uur open is. Zo’n inloop- en ontmoetingsruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor levendigheid en biedt gastvrijheid aan de eigen inwoners en aan bezoekers van elders.

In het MFC komt ook een open wifi-verbinding.

Natuurlijk komt er ook een mooi buitenterras waar men op elk tijdstip van de dag kan genieten van een kop koffie of thee, en voor de kinderen is er een ijsje.

Aan de stamtafel is er altijd gelegenheid voor een goed gesprek of het lezen van de krant.

Exposities en workshops

De Fraeylemaborg zal exposities en workshops verzorgen in MFC Houtstek. Andere organisaties kunnen hierbij aansluiten.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer wil in het MFC, in samenwerking met Marketing Midden-Groningen, een soort bezoekerscentrum ontwikkelen. Het Houtstek kan bovendien het vertrekpunt zijn van diverse wandelingen en fietstochten.

Bibliotheek

Met Biblionet onderzoeken we of er in het Houtstek een kleine bibliotheek kan worden gehuisvest. De openingstijden zullen dan gelijk zijn aan de openingstijden van het Houtstek.

Dit is wat wij niet willen:

Wij willen geen concurrerende verhouding met de huidige commerciële bedrijven in het centrum. Maar het Houtstek heeft uiteraard wel inkomsten nodig. Hierin zoeken wij naar een goede balans met onze omgeving. We hebben elkaar immers nodig als het gaat om het creëren van een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum. Daar varen alle partijen wel bij!

MFC Houtstek wordt geen dorpshuis in de tradiditionele zin van het woord. Wij vinden dat niet meer van deze tijd en bovendien kan dat financieel niet uit. Ook op dit punt zullen wij een verantwoorde balans moeten zoeken. Wij gaan hierover in gesprek met de dorpsbewoners.

Wij geloven in een groeimodel en een ontwikkelingsmodus.

Wie zijn WIJ?

In de visie van het bestuur van MFC Houtstek zijn WIJ álle inwoners van ons mooie dorp Slochteren. Sámen hebben nu de mogelijkheid en de gelegenheid hier met elkaar iets moois van te maken!

Wonen in een vitaal dorp, waarin men zich verbonden voelt met zijn dorpsgenoten, is van grote invloed op ieders welbevinden. In zo’n dorp hoort een vitaal centrum waaraan en waarin wij samen-zijn en samen- werken!

Als bestuur van MFC Houtstek zijn wij verantwoordelijk voor de instandhouding van dit multifunctionele centrum.
Als compleet dorp staan we voor de organisatie ervan, de inspiratie ervoor en de betrokkenheid erbij.
Eindelijk een eigen stek in ons dorp! Nu zijn WIJ dus aan zet. Kom vooral met ideeën!

Slochteren, mei 2019

Stichting MFC Houtstek Slochteren Postbus 12
9620 AA Slochteren www.houtstekslochteren.nl