Skip to main content

De dorpsvereniging in Slochteren heeft een werkgroep geïnstalleerd die een dorpsvisie moet gaan ontwikkelen.

Op zaterdag 30 maart van 10.00 tot 14.00 uur en op dinsdag 2 april van 19.30 tot 21.00 uur is er in MFC Houtstek voor inwoners van Slochteren de mogelijkheid om ideeën in te brengen. Die ideeën kunnen betrekking hebben op alle aspecten die belangrijk zijn voor het woongenot, het welzijn, goede zorgvoorzieningen en de economie en dat in de volle breedte. De participatie van de dorpsbewoners is essentieel in het proces dat moet leiden naar een dorpsplan.

De werkgroep stelt zich tot doel om in het plan een onderscheid te maken tussen wat op korte termijn gerealiseerd kan worden en zaken voor de lange termijn. Voor alle ideeën geldt dat er ook een kostenraming wordt vastgesteld. Met dit plan moeten dus concreet zaken kunnen worden gedaan. De werkgroep roept daarom alle Slochtenaren op om mee te doen.