Skip to main content

Rommy Sibma en Christien Huizing geven in de Houtstek te Slochteren informatie over keuzes die je kunt maken in het donorregister.
Zij zullen onder anderen uitleggen hoe een orgaan- en weefseldonatie procedure verloopt in het ziekenhuis. Daar hoor je allerlei verhalen over, waardoor veel mensen een verkeerd beeld krijgen en afhaken. Voor mensen die slechts kunnen overleven mits voor hen een donor wordt gevonden is dit echter van levensbelang. De donorwet bestaat sinds 1998. De wet houdt in dat wilsbekwame personen vanaf 12 jaar toestemming kunnen geven tot het wegnemen van een of meer organen na overlijden. Maar ook bij leven kan een orgaan worden gedoneerd. Orgaandonatie na overlijden is alleen mogelijk als iemand in het ziekenhuis overlijdt.
Mensen met een slecht of niet werkend orgaan kunnen soms worden geholpen met een orgaantransplantatie.
Over dit onderwerp bestaan nog veel misverstanden.


Rommy en Christien leggen uit hoe orgaandonatie werkt en hoe de naasten en familie hierbij worden betrokken. Ook wordt ingegaan op de keuzes die Christenen kunnen maken. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en opmerkingen.
U bent van harte welkom op 20 Maart vanaf19.30 uur in de Houtstek te Slochteren. De entree bedraagt €2,00 en consumpties zijn voor eigen rekening.