Skip to main content

De gemeente Midden-Groningen wil samen met de inwoners en ondernemers van Slochteren een plan maken voor het centrum van het dorp. Om hiermee een goede start te maken, heeft het College van B&W alle Slochtenaren per brief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst, waarin u uw wensen en ideeën over de invulling van het gebied kunnen aangeven.
U kunt deze bijeenkomst bijwonen op maandag 2 oktober ’s middags (van 14.00 tot 17.00 uur) of ’s avonds (van 19.30 tot 21.00 uur) in de Houtstek.

Het plein aan de voorkant van de Houtstek wordt eind 2023 nieuw ingericht, de tekeningen hiervan kunt u inzien op deze inloopbijeenkomst. Voor het deel van het plein bij het Staatsbosbeheergebouw (de vroegere Hubo) en voor het havengebied zijn nog geen plannen gemaakt. U bent van harte uitgenodigd hierover mee te denken en ideeën te ventileren op 2 oktober.
Wethouder Markus Ploeger en twee betrokken procesbegeleiders van de gemeente zullen aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomsten. Bij RTV-Noord zei de wethouder eerder dat hij verwacht dat Slochteren straks weer een mooi en interessant centrumgebied krijgt waarop de inwoners trots kunnen zijn en waar toeristen en recreanten graag verblijven. Hij vindt het belangrijk om de wensen en ideeën van de bewoners en ondernemers hierin mee te nemen.