Skip to main content

Na de bijeenkomsten van 2 en 19 oktober jl. bent u op 6 november opnieuw uitgenodigd om mee te beslissen over de inrichting van het havengebied en het dorpsplein. Vanwege de verwachte grote opkomst is besloten deze bijeenkomst te houden in De Boerderij (dus NIET – zoals eerder aangekondigd – in De Houtstek)

De ideeën en wensen die geuit zijn door de vele belangstellenden op 2 oktober, en de reacties op de drie schetsmodellen op 19 oktober, worden samengebracht in één ontwerp. Dit wordt gepresenteerd op 6 november om 19.30 uur (inloop 19.00 uur), in de Boerderij. U bent dan opnieuw van harte uitgenodigd om hierover uw mening te geven.

Voor wie verhinderd was op 19 oktober, zijn de modellen vanaf 20 oktober in te zien op een speciale webpagina van de gemeente Midden-Groningen: klik hier.