HOUTSTEK SLOCHTEREN

Een multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie
voor het dorp Slochteren en bezoekers van het dorp Slochteren.

NIEUWSBRIEF MFC HOUTSTEK

SAMEN REALISEREN WIJ ONS DORPSHUIS

BELEIDSPLAN

Het Doel Van De Stichting

Op 1-12-2016 is de Stichting Het Houtstek opgericht. Het doel van de Stichting is: Het tot stand brengen, het in stand houden, het beheren en verder ontwikkelen van Het Houtstek als multifunctionele ruimte met een culturele, economische en dorpshuisfunctie voor het dorp Slochteren en bezoekers van het dorp Slochteren.